ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองช่าง และงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง

           วันที่ 5 มิถุนายน 2561 กองช่าง นำพนักงานที่เกี่ยวข้อง ออกซ่อมแซมถนน บริเวณ ถนนเอราวัณ 2 , ซอยไอยรา 13 , ซอยเทพกุญชร 5 , ซอยเทพกุญชร 3 ที่ชำรุด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงเบื้องต้น