ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการนำรถดูดโคลนเลน

วันที่ 27 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ดำเนินการนำรถดูดโคลนเลน มาดำเนินการ ณ ซอยสะพานขาว