ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั

3 พฤษภาคม 2561 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 2 ชุมชน ดังต่อไปนี้
- เวลา  09.00 น.  ณ  ชุมชนหมู่11 คลองสอง
- เวลา  13.00 น.  ณ  ชุมชนหมู่14 คลองสอง