ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 3/2561

          24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชัน 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม