ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


การอบรมโครงการตัดเย็บเสื้อผ้า (รุ่นที่ 1)

            วันที่ 25 กันยายน 2561 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายปกรณ์ ทองปราง รองนายกเทศมนตรี นายธนัช นะภิใจ รองนายกเทศมนตรี  ลงพบปะเยี่ยมให้กำลังใจแก่กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า (รุ่นที่ 1) การดำเนินโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นนโยบายของคณะผู้บริหารจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) มาช่วยดำเนินการสอน ที่ ศูนย์เรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง