ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


การแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มพิการ ผ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ