ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง จัด "กิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 33 วรรค 3" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 27 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่ม