ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด

              8 มิถุนายน 2561 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรี นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี  จิตอาสางานเทศกิจ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมมือร่วมแรงลงพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ บริเวณเลียบคลอง บริเวณถนนเทพกุญชร 1