ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา งาน

ตามที่อำเภอคลองหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในการนี้ เทศบาลเมืองท่าโขลง จึงขอแจ้งผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในเขตเทศบาบเมืองท่าโขลง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุข ชั้น 3 เทศบาลเมืองท่าโขลง