ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลง เข้าร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุม

                   

          งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลง เข้าร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี