ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน

         งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน" ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี