ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ท่าโ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

           งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลง เข้าร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน" ตลาดประชารัฐ ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี