ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ท่าโ

    à¹„ม่มีคำอธิบายรูปภาพ

             งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลง เข้าร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน" (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้) ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง