ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

       เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวท่าโขลง เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การร่วมสนุกกับบูธต่างๆ การจับฉลากมอบรางวัลกับเด็กและเยาวชนผู้โชคดี ประจำปี 2562 โดยมีของรางวัลมากมาย การแสดงสมรรถภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดฉายภาพยนตร์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานไข่ดาว ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี