ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง รับบริการด้านสุขภาพของศูนย์บร

 

         เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง รับบริการด้านสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้

  1. บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและโรคทั่วไป ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าโขลง เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
  2. บริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการนวดเพื่อการผ่อนคลายบริการอบสมุนไพร สถานที่ให้บริการ ณ อาคารเรือนรับรองผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
  3. บริการด้านทันตกรรม ให้บริการตรวจรักษาด้านทันตกรรมและโรคในช่องปากโดยทันตแพทย์ ฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าโขลง เปิดให้บริการวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
  4. กิจกรรมออกกำลังกายเต้นบาร์สโลปและแอโรบิก ทุกวันพุธ เวลา 16.00 -17.00 น. ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองท่าโขลง