ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ดันท่อที่มีเศษขยะที่อุดตัน

             

              2 พฤษภาคม 2561 นำโดยนายธนัช นะภิใจ รองนายกเทศมนตรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือกับกองสาธารณสุขฯ ดันท่อที่มีเศษขยะที่อุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ให้ท่อระบายน้ำได้ดีขึ้น ในลอกท่อหมู่บ้านแหลมทอง ซอยเทพกุญชร 40 
- ส่งน้ำหอพักพีพี ซ.เทพกุญชร 22
- ส่งน้ำหมู่บ้านเทพประธาน