ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเว

            งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดพ่นน้ำบริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง