ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมดูแลการตีเส้นบนถน

           วันที่ 28 มิถุนายน 2561 งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมดูแลการตีเส้นบนถนนทางเท้า บริเวณถนนเทพกุญชร 1 ซอย 42 ในซอยแมนฮัตตั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ภายใต้ โครงการ "ขอคืนพื้นที่ทางเท้าให้ลูกหลานเราเดินกลับถึงบ้านปลอดภัยด้วยรอยยิ้ม"