ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


จุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ศาลากลางจังหวัดปทุม

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองท่าโขลง นำโดย นางมุกดา ดนตรีเสนาะ รองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี