ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ซ่อมสะพานทางเดินริมคลองหนึ่ง หมู่ 19 และปรับซ่อมเสริมหินคลุกลานจอดรถโรงเรียนท่าโขลง1

                 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 กองช่างนำพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมสะพานทางเดินริมคลองหนึ่ง หมู่ 19 และปรับซ่อมเสริมหินคลุกลานจอดรถโรงเรียนท่าโขลง1