ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและสอบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจดซื้อจัดจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและสอบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ไฟล์แนบPDF