ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กร

                 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ศิริสุข รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วย นายยุทธ ตัณฑชุณห์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 50 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม