ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับผู้ป่วยสุงอายุติดเตียง

               

             8 มิถุนายน 2561 นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อม อสม. และคณะกรรมการชุมชน ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดปทุมธานี ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับผู้ป่วยสุงอายุติดเตียง คือ นายจำรัส รัตนปรากฎ พักอาศัยบ้านเลขที่ 17 หมู่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี