ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมุลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมุลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ