ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศ การคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ       

             เทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนเด็กที่มีภูมิสำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อายุระหว่าง 12-24 ปี เข้าร่วมคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลงชุดใหม่ ทำการคัดเลือก ในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น1 เทศบาลเมืองท่าโขลง เบอร์โทรศัพท์ 094-827-2838   


โหลดไฟล์