ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนเทศ

              ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2561   

อ่านต่อ