ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหวัดปทุมธานี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหวัดปทุมธานี 
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด  อ่านต่อ