ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง ขอยกเลิกกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศ

เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอยกเลิกกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากเกิดปัญหาและมีข้อร้องเรียนของผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนฯจากหลายชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันและความไม่ถูกต้องในการดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งเทศบาลเมืองท่าโขลงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และกระบวนการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน เทศบาลเมืองท่าโขลง จึงขอยกเลิกการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และจะแจ้งกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ให้ทราบในภายหลัง

ไฟล์แนบ : PDF