ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่ว

               เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรงโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง ๑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง    อ่านต่อ