ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกเป็น

                รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่่าโขลง1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง

อ่านต่อ