ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เปิดใช้สนามกีฬา ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบา

         ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เปิดใช้สนามกีฬา ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ตามที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ปิดปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยและ พร้อมเปิดใช้บริการสนามกีฬาของศูนย์การเรียนรู้ฯ แก่ประชาชน ในวันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

อ่านต่อ