ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างว

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าเหนือท่อระบายน้ำ ถนนจารุศร ต.คลองหนึ่ง

รายละเอียดแนบท้ายนี้  อ่านต่อ