ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประชุมข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นำโดยนายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองท่าโขลง เข้าร่วมประชุมข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง