ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

            วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (หอพักทรุดตัว) จำนวน 5 ราย และ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงาน 1 ชั้น 2 เทศบาลเมืองท่าโขลง