ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าโขลง
ขอเป็นส่วนหนึ่งของการ "รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน"

            ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเป็นส่วนหนึ่งของการ รวมพลังลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โปรดเตรียมถุงผ้า หรือตะกร้า มาใส่ยาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ กรณีไม่ได้เตรียมมา ขอความกรุณาร่วมจ่ายค่าถุงพลาสติก ใบละ 1 บาท ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเพื่อโลกที่เราอาศัยอยู่