ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภ

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง จึงให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ มาทำการทดสอบความสามารถ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสาธารณสุข ชั้น 3 เทศบาลเมืองท่าโขลง (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)

 

ไฟล์แนบ PDF

เปิดลิงก์