ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (N

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และดอกไม้   

            8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.นางมุกดา ดนตรีเสนาะ รองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง พร้อมด้วย นายบริสุทธิ์ มีบัณฑิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวกิตติมา ปี่แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมิณความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไอยราพรต โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม