ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ลงพื้นที่ตรวจดูงานซ่อมไฟฟ้า

             

           วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี  ลงพื้นที่ตรวจดูงานซ่อมไฟฟ้า ที่ ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน