ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ แก้ไขป

        นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อให้น้ำไหลระบายได้สะดวก บริเวณชุมชนทับทิมศรี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง