ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ลงเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและผู้พิการ

     

              วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรี นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ลงเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง