ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ลงเยี่ยมสูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการ

                  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ลงเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุและผู้พิการ ในชุมชนทับทิมศรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี