ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


วิดีโอ สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

     คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยการเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะนำมาใช้สำหรับการเลือกตั้งในอนาคต นอกจากจะสะดวกและง่ายดายแล้ว ปัญหาบัตรเสียจะหมดไปอีกด้วย   คลิกดู