ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญพี่น้องชาวท่าโขลงประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแ

         เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญพี่น้องชาวท่าโขลงประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตำบลคลองหนึ่ง และตำบลคลองสอง เวลา 14.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เทศบาลเมืองท่าโขลง