ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


เรียน กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์...
เรียน กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน มารับแจ้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ให้มายื่นแจ้งตัวตน เพื่อเข้าสู่โครงการฯ
เตรียมเอกสารดังนี้
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองท่าโขลง