ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบ

 

               วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายปกรณ์ ทองปราง รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี