ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (ชุมชน ไทยธานีตะวัน)

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม

            29 กันยายน 2561  นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน อ.ส.ม. และแกนนำสุขภาพ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมประชาชนที่เดินทางมาตรวจสุขภาพ ตามที่คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพและห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกเพศทุกวัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมของประชาชนอย่างต่อเนื่องในโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ทีชุมชนไทยธานีตะวันตก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง