ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี สำหรับเยาวชน เปิดห้องเรียนศิลปะ

         

             วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี สำหรับเยาวชน เปิดห้องเรียนศิลปะ ณ อาคารเรือนรับรองผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น.