ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบายก

ในภาพอาจจะมี 1 คน

                  25 ธันวาคม 2561 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, อยู่บนเวที, กำลังยืน, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก