ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการประชุมแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

           วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3