ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

         
           30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ณ ชุมชนนครชัยวิลล่า หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง